Амино Супер концентрат

Състав

Аминен азот                             14,00 %
Аспартанова киселина                2,68 %
Треонин                                   3,38 %
Серин                                       4,73 %
Глутаминова киселина               8,64 %
Глицин                                     1,67 %
Аланин                                     1,73 %
Цистеин                                   1,47 %
Валин                                       2,50 %
Метионин                                 0,56 %
Изолевцин                                0,92 %
Леуцин                                    1,89 %
Тирозин                                   0,34 %
Фенилаланин                            0,94 %
Лизин                                      1,86 %
Хистидин                                 0,24 %
Аргинин                                  1,00 %
Пролин                                   8,51 %

 

Приложение

Амино Супер концентрат е продукт на тайванската фирма Ирхер и е от групата на комплексните торове. Съдържа пълен набор от лесно усвоими за растенията аминокиселини, което спомага активирането на процесите на обмяна на веществата. Осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения, резултат от действието на различни неблагоприятни фактори. Увеличава многократно интензивността на фотосинтезата. Прилага се при всчки видове култури чрез листно пръскане или капково напояване.

ДОЗА:
300-350 г/дка.

Може да се извършва многократно третиране през 10-15 дни без оглед на фазата, в която се намират растенията.

Цени и разфасовки

Разфасовка Цена
100 г 0.95 лева
1 кг 3.90 лева

Всички цени са без включен ДДС.

За повече информация: info@torove.com